BANER


Nasz adres:

SIP Sp. z o. o.
ul. Wolno¶ci 362
41-800 Zabrze


E-mail: sip@sip.com.pl
Telefon: (032)  278-65-21
Fax: (032) 275-39-29

Mo¿na równie¿ skorzystaæ z formularza do wysy³ania poczty elektronicznej:
List zostanie wys³any bezpo¶rednio do Nas.

Adresat:
Twoje imiê i nazwisko:
Twój E-mail:
Temat listu:
Tre¶æ listu:
ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

|Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001