BANER


Sprzedajemy komputery montowane wg. konfiguracji i cen uzgodnionych z klientem.
Komputery uzupe³niane mog± byæ o sprzêt peryferyjny taki jak:

 • drukarki
 • skanery
 • modemy itp.
  oraz materia³y eksploatacyjne:
 • tusze
 • ta¶my barwi±ce

  Aby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie.

  ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

  |Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Serwis sprzêtu | Cennik |
  Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001