BANER


Cennik us³ug wideo
 • Edycja samodzielna - 10 z³/godzina
 • Edycja z pomoc± - 20 z³/godzina
 • Szkolenie w kierunku edycji i monta¿u filmów - 100 z³/godzina
 • Monta¿ filmów (na zamówienie z dostarczonych materia³ów) - 100 z³/godz. filmu

  Cennik programu ¦wiadectwa
 • Pe³na wersja programu - 500 z³ + VAT
 • Upgrade z wersji 1.2 - 100 z³ + VAT

  Analiza Finansowa

 • Wersja pe³na programu Analiza Finansowa - 1500 z³

  Nasze konto

  GBG SA IO/Katowice
  Nr r-ku: 15601108-7982-2700-11


  Je¶li masz jakie¶ pytania, skontaktuj siê z nami telefonicznie.


  ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

  |Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu |
  Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001